scroll-center img

Projektet

Den Musikalske Fortælling fletter fortælling og musik sammen til en samskabende forestilling, hvor musikken får både mening og formål. Eleverne vil være med til at skabe og fremføre en levende fortælling ud fra historiske sagn og myter, som både er sjove for børn og voksne. Eleverne lærer om det at skabe og fremføre en fortælling eller forestilling og oplever samtidig de gamle sagn og myter i en nutidig kontekst.

Musikskole

Hvad med at prøve en anderledes forestilling, som vil udfordre både lærer og elever? Den Musikalske Fortællings forestilling er for alle niveauer og instrumenter, og I får derfor mulighed for at lave et tværfagligt projekt med plads til både nye og øvede.

I får en indtalt historie udleveret, som orkesteret skal spille den musikalske lydside til. Musikken indeholder dels noder til musikstykker, som eleverne kan øve på individuelt og i grupper, men også et grafisk partitur. Her skal eleverne være medskabende i musikken, og læreren kan frit guide eleverne i retning af en fælles forståelse. Eleverne improviserer sammen og skal lære at følge en grafisk node, følge hinanden, indrette og give plads til de andre. Eleverne oplever det at spille mange sammen i orkester, og får mulighed for at høre andre instrumenter end deres egen instrumentgruppe. Det musikalske fællesskab lægger op til at skabe musik ud fra en folkemusikalsk tilgang, hvor fortolkning og samværet spiller en stor rolle.

Folkeskole

Vi har skabt et intuitivt produkt, der kan bruges som tværfagligt projekt inden for fagene historie, musik, dansk, billedkunst og drama. Projektet har til formål at udvikle elevernes samarbejdsevne samt kreative og kunstneriske udtryk gennem æstetiske læreprocesser.

I løbet af projektperioden vil eleverne læse folkesagn, lære at synge og danse til folkeviser og endeligt gruppevis skrive egne historier og omsætte dem til dukketeater.

Eleverne arbejder med en histories komposition, og hvordan denne er med til at forme, holde sammen og v afslutte en fortælling. Det tydeliggøres samtidig, hvordan forskellige narrative virkemidler er med til at gøre fortællingen spændende og fængende for lytteren.

Med Den Musikalske Fortælling følger en teaterkasse, der fungerer som scene for dukketeateret. Forskellige baggrundsscener, lyssætning og lydeffekter danner rammerne for elevernes fortællinger, og eleverne fremstiller selv rekvisitter og dukker til forestillingen. Med teaterkassen følger også en mængde trædukker, der fungerer som påklædningsdukker, så eleverne hurtigt kommer i gang. Man kan dog også vælge at lave egne dukker og ekstra baggrundsscener.

scroll-right img